Svět a Česká republika v roce 2009

Svět a Česká republika v roce 2009


připravil Ing. Richard Stříbrný


Leden


Pro Českou republiku to v lednu z astrologického hlediska nevypadá nejlépe. V první půli ledna můžeme díky napětí mezi tranzitujícím Uranem a Marsem republiky očekávat hromadné havárie na našich silnicích. Naši kriminalisté a sportovci svedou těžké boje se svými protivníky a mohou být přitom zraněni. Požáry a výbuchy v průmyslových zařízeních napáchají nemalé škody. Koncem ledna lze u nás očekávat provalení se velkých afér vedoucích k odstoupení významných osob. ( Jupiter kvadratura Slunce republiky ).

Mezi nejvýznamnější mundánní konstelace ( platné pro celý svět ) celého roku patří bezesporu vstup Jupitera do znamení Vodnáře 5. ledna 2009. V tomto znamení pak setrvá až do příštího roku. Jupiter ve Vodnáři podpoří liberální proudy ve světové politice ( nový president USA Barack Obama má ve Vodnáři klíčový prvek každého osobního horoskopu – ascendent ) a náboženský či politický fanatismus by měl být postupně utlumen.


Únor

V únoru může mít naše republika vážné problémy s vodním živlem. Možné jsou záplavy či průniky škodlivin do zdrojů pitné vody. V lednu a v únoru může být český občan dosti otráven mravním bahnem významných představitelů státu a podnikatelské sféry, pravděpodobné jsou ovšem i epidemie infekčních chorob. Ve druhé půli února se dostane ke slovu velmi nebezpečná konstelace ( Saturn kvadratura Mars republiky ), která může přinést vážné trestné činy, požáry a výbuchy v průmyslu i v dopravě. Naši sportovci zřejmě ani v lednu ani v únoru nevybojují pro naše barvy nejcennější pozice. Děje v cizině mohou poškodit i naše akciové trhy, ceny surovin mohou firmám působit velké ztráty a výběr daní nebude na dobré úrovni.

V lednu a v únoru se také projeví mundánní opozice mezi Saturnem ve znamení Panny a Uranem ve znamení Ryb, která naznačuje velké úsilí nových hráčů na světovém politickém kolbišti o nastolení nové rovnováhy sil. Uran, který v astrologii naznačuje nový řád a nové metody vládnutí, se dostane do střetu s tím starým a konzervativním, představovaným v astrologii Saturnem. Důsledkem mohou být také velké výkyvy cen akcií a nestabilita na světových trzích.


Březen

První březnová dekáda je pro náš stát ještě dosti nepříznivá, pak se však začne astrologické nebe nad námi projasňovat. Koncem března a počátkem dubna by měla být naše politická scéna být schopná lépe spolupracovat a přijímat rozumné zákony. Také naši podnikatelé a sportovci by se měli začít lépe prosazovat.

V pátek 20. března ve 12 hodin 43 minuty 38 sekund SEČ vstoupí Slunce na své pouti ekliptikou do znamení Berana a pro astrology tak přichází Nový rok. Do horoskopu sestaveného pro tento okamžik, který ovlivňuje život na celé Zemi po následující rok, se promítá opozice mezi Saturnem a Uranem. Lze tudíž oprávněně předpokládat, že po celý rok budou probíhat intenzívní boje mezi konzervativními a liberálními proudy ve společnosti. Výsledkem těchto bojů pak bude nová rovnováha těchto protikladných sil.


Duben

V prvních dvou dekádách dubna by měli zabodovat naši sportovci a také kriminalisté, nabírat dech by měla i naše ekonomika. ( Saturn sextil Jupiter republiky, Jupiter sextil Mars republiky ). Ve třetí dekádě se však pro nás astrologické klima prudce zhorší a můžeme očekávat nejen nepřízeň počasí, ale i děje v zahraničí, které přinesou zdražení surovin a ohrožení pracovních míst. ( Jupiter opozice Luna republiky ).Květen a červen

Z hlediska konstelací platných pro celý svět to nejsou špatné měsíce. Jupiter na své pouti ekliptikou dožene Neptuna mezi 26. a 27. stupněm znamení Vodnáře a spolu s ním se v tomto rozmezí z pohledu geocentrického zastaví. Tato výjimečná konstelace přímo vybízí jednotlivce i celé státy, aby zakopaly válečnou sekyru a našly společnou řeč. Volnost, rovnost a bratrství – heslo Vodnáře – bude na pořadu dne. Státy s rozdílným společenským zřízením, s odlišnou kulturou a náboženstvím mohou nalézt společnou řeč a zapomenout na předchozí urážky a konflikty.

Pro náš stát je však bohužel tento stupeň ekliptiky velmi citlivý, jelikož se nachází v přesné opozici na Saturna republiky, což nám může přinést naopak neporozumění s okolními státy a obviňování z nedodržování mezinárodních úmluv. Můžeme prohrát arbitráže, které budou stát daňové poplatníky velké peníze.


Červenec a srpen

Červenec je díky konjunkci Jupitera s Neptunem ideální měsíc pro cesty po vodě či k vodě ( i do zámoří ). V naší republice se lze obávat prudkých bouřek počátkem července, pak také na přelomu července a v prvních srpnových dnech, kdy konstelace specificky ovlivňující dění u nás budou dosti dramatické.


Září

Pro náš stát by to měl být vcelku úspěšný měsíc jak ve sféře ekonomické tak v politice.

Zato pro svět to bude nejdramatičtější měsíc roku 2009 ! Celá série opozic mezi znamením Panny a znamením Ryb dává tušit, že přijdou bouře v mezinárodních vztazích, na burzách i v přírodě. Zejména ve druhé a ve třetí dekádě jsou možné teroristické útoky, cyklóny, tornáda, výbuchy sopek a záplavy s enormními škodami na majetku i na lidských životech. Na scéně se mohou objevit mimořádně nebezpečné počítačové i biologické viry. Světová ekonomika bude dostávat těžké rány, v různých lokalitách lze očekávat organizované projevy skupin obyvatel nespokojených se svou ekonomickou situací.


Říjen a listopad

Z pohledu geocentrického se Neptun zastavuje poblíž pozice Urana v horoskopu našeho státu a v opozici na Lunu a po celé dva měsíce pak je tu zvýšená pravděpodobnost šíření se infekčních chorob, mnozí zadlužení jedinci se ocitnou díky zásahům exekutorů zcela bez prostředků a přijde vystřízlivění po letech života nad poměry. Řádit může vodní živel a opět může dojít ke znečištění vodních zdrojů. Vládnoucí garnitura bude jen velmi těžko sestavovat rozpočet, který bude mít šanci projít sněmovnou. Výběr daní bude váznout a státní kasa se bude muset zadlužit více než by bylo v rozumné demokracii záhodno.


Prosinec

Potřetí a naposledy se v tomto roce na ekliptice setkávají Jupiter s Neptunem a v předvánočním čase vybízí k produchovnění a ke zkulturnění života. Rok 2009 přinese našem státu velmi pravděpodobně značné ekonomické komplikace a také mnozí jedinci, kteří nedbali rad a předlužili se, se ocitnou ve stavu hmotné nouze. Nicméně všechno zlé je k něčemu dobré...Průměrný člověk, když se mu takzvaně dobře daří, tak se chová jako zdravé zvíře, jen rafinovaněji uspokojuje své tělesné potřeby. Avšak když přichází krize spojená s utrpením, tak se najednou zastaví, zamyslí se nad sebou a mnohdy přehodnotí své postoje. Slabý duch v krizi zapškne a zhroutí se, silný duch se probere, změní model chování, nabere sílu a jde vpřed poučen...

Pro náš stát to bude jeden z posledních roků ( ne-li úplně poslední ), kdy bude ve větším měřítku tunelován státní majetek a kdy bude výrazným způsobem vystupovat na povrch mravní bahno významných činitelů minulosti. V dalších letech přestane Neptun, pohybující se dlouhá léta úsekem horoskopu zodpovědném za státní kasu, vytvářet nepříjemné vazby s planetami v horoskopu republiky a postupně se staneme standardní evropskou demokracií, která bude oscilovat střídavě mírně napravo či nalevo od středu. Po dvaceti letech od Sametové revoluce si to již slušní občané naši krásné země zaslouží...
Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR