KOSMOBIOLOGICKÁ METODA POČETÍ

Tentokrát bychom se chtěli zmínit o Astro-kontaktem modifikované
kosmobiologické metodě řízení početí.
Námi nabízený postup vychází ze studia prací dávných astrologů a lékařů, mezi nimiž lze uvést taková jména jako jsou Claudius Ptolemaios, Agrippa z Nettesheimu, Johan Kepler, Theophrastus Paracelsus, Issac Newton a nejnověji MUDr. Eugen Jonáš. Čerpali jsme také z vlastních prací a z našich
dlouholetých zkušeností.
Tato metoda svými kořeny čerpá z astrologie. Pracuje s předpokladem, že z okamžiku početí či narození (den, hodina, minuta, vteřina a místo) lze vypovídat se zvýšenou pravděpodobností o budoucích vlastnostech plodu (zdraví, životaschopnost, pohlaví ...). Následující informace jsou
důležité zejména pro ty,jejichž touha po potomstvu nebyla dosud plně uspokojena.
Co může kosmobiologická metoda prostřednictvím ASTRO-KONTAKTU nabídnout? I. Možnost výrazného zvýšení plodnosti ženy - budoucí matky (v případě že není přítomna organická porucha znemožňující početí a partner není neplodný). To znamená, že pro ženy, které doposud nemohly otěhotnět nabízí dny, v nichž, v případě pohlavního styku, je zvýšena pravděpodobnost početí. Využití těchto dnů, tj. volba kdy ke styku dojde, je plně na vůli dané ženy. II. Pro ženy, které měly potíže s donošením či životaschopností dítěte nabízí dny, ve kterých je výrazně pravděpodobnější, že počaté dítě bude normálně donošeno a zdravé. III. Určení dní, v nichž je zvýšena pravděpodobnost početí dítěte požadovaného pohlaví. Kromě toho lze ženám s rizikovým průběhem těhotenství stanovit dny pro početí, kdy je astrologicky naznačeno nejmenší riziko pro ni jako pro matku..
Tato metoda je úspěšná i v případech, kdy partner má sníženou plodnost.
Na jakých principech je metoda založena ? Vychází se z toho, že žena je plodná přinejmenším ve dvou na sobě nezávislých rytmech. Prvý, klasicky užívaný, si zjišťuje žena sama na základě toho, jak se jí dostavuje měsíční krvácení či jiným běžným způsobem (měření basální teploty, či s nějakou pomocí ošetřujícího lékaře). V této souvislosti se pak hovoří o klasickém rytmu plodnosti. Druhý rytmus plodnosti je v souladu s rytmem kosmobiologických vlivů ukazovaných postaveními planet vůči Zemi. Každá žena má tento cyklus jiný. Jedná se o poměrně složitý výpočet, jehož výsledkem je přesný okamžik. V něm, jsou-li splněny příslušné podmínky, může nastat početí dítěte s určitými astrologicky předem stanovitelnými vlastnostmi (životaschopnost, pohlaví, vliv na matku ...). Toto vyhodnocení se pak dodává jako kalendář, kde jsou vyznačeny vhodné dny podle klientkou vybraných požadavků. Využití těchto dnů je pak možné s libovolným partnerem. Jak vypadá kalendář kosmobiologické metody početí ?
V případě I. (zvýšení plodnosti) dostává budoucí matka 12-13 zhruba třídenních intervalů na jeden rok dopředu, které si dle své volby využije zcela přirozeným způsobem jak je v partnerském životě zvyklá, aniž by jakkoli měnila své sexuální zvyklosti.
V případě II. (problém donošení či životaschopnosti) dostává budoucí matka v průměru 4-5 takových intervalů. Jsou vyloučeny dny, kdy je astrologicky naznačováno zvýšené riziko pro početí dítěte. V ostatních dnech (intervaly klasického rytmu plodnosti, kdy nelze stanovit dopředu případný okamžik početí) a ve dnech, kdy dojde k překrytí intervalů obou rytmů plodnosti, je třeba přistoupit k antikoncepci.
III. skupině budoucích matek (výběr pohlaví dítěte) poskytujeme kalendář, kde jsou vyznačeny dny se zvýšenou pravděpodobností početí dítěte určitého pohlaví. Budoucí matka však musí v ostatních neoznačených dnech, dnech jiného než zvoleného pohlaví a dnech, kdy je plodná klasickým rytmem plodnosti používat se svým partnerem spolehlivou antikoncepci. Zdůrazňujeme, že v posledně zmíněných dnech nelze stanovit dopředu astrologicky možný okamžik početí a z něj odvodit budoucí pohlaví. Pro ženy s doposud komplikovaným či rizikovým průběhem těhotenství lze připravit volbu dní vyznačených v kalendáři s astrologicky sníženou možností komplikací. K tomu je však třeba před vlastním vypracováním kalendáře a práci klientky s ním jako u posledně zmiňovaném způsobu III. individuální pohovor. Navíc, používá-li žena k pohlavnímu styku jen dny, které nepadnou do dní klasického rytmu plodnosti ani do dní vyznažených v kalendáři od nás, je velká pravděpodobnost neotěhotnění. Jedná se tedy o možnost přirozené antikoncepce.


Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR