Horoskop listopad

Nejvýznamnější konstelace listopad 2017


Z pohledu astrologického by měl být měsíc listopad 2017 vcelku pohodovým měsícem, ve kterém převažují mírotvorné a konstruktivně působící konstelace. Dá se říci, že rozhádaní jednotlivci a znepřátelené státy či národy dostanou velkou šanci k zakopání válečné sekery a k usmíření. Mars – planeta válečníků a sportovců – bude po celý měsíc postupovat mírumilovným znamením Vah ( bude v exilu ) a tudíž by mělo ubývat násilí, válečných konfliktů a teroristických činů. Výjimkou jsou poslední dva listopadové dny a první dva dny prosince, kdy se Mars ocitne v opozici na Urana ve znamení Berana a díky tomu lze očekávat řádění živlů přírodních i teroristických. V tomto měsíci se na ekliptice uzavře přesný trigon mezi Saturnem ve znamení Střelce a Uranem ve znamení Berana, což naznačuje vylepšení spolupráce mezi Starým světem ( Evropou ) a Novým světem ( Amerikou ) . V následujících dnech se narodí milióny lidí, kteří budou mít ve svém nativním horoskopu tuto skvělou konstelaci a měli by z nich vyrůst lidé tolerantní ke společenským a duchovním názorům ostatních jedinců žijících ve společném prostoru. Světlo světa spatří také mnoho vynikajících psychologů, mystiků a duchovně založených jedinců, kteří budou mít ve svém osobním horoskopu konjunkci Slunce, Venuše a Jupitera ve znamení Štíra v harmonickém spojení se silným ( domicilním ) Neptunem ve znamení Ryb. Tyto konstelace mohou v určitých lokalitách doplnit vláhový deficit ( listopad by neměl být suchým měsícem ) a povzbudí v lidských duších touhu meditovat, spojovat se s duchovními entitami a soucítit se sociálně slabými nebo nemocnými spoluobčany. Naši republiku však ty štírovské konstelace neovlivní pouze pozitivně, ale vzhledem ke kvadraturám na Neptuna republiky ve znamení Lva, lze očekávat u mnoha méně vyspělých spoluobčanů zvýšená konzumace lihových nápojů a zvýšená aktivita různých zlodějů a podvodníků.


1. listopad by měl být z hlediska astrologického pro svět vcelku poklidným dnem, konstelace specificky působící na naši republiku jsou však dramatické a nelze při nich vyloučit mlhavé a nevlídné klima ve společnosti i v přírodě, pravděpodobná je zvýšená četnost karambolů na cestách i v mezilidských vztazích. Technika se bude vymykat zpod kontroly své obsluhy a přijít mohou požáry, výbuchy a výpadky rozvodných nebo počítačových sítí. ( Slunce kvadrát Neptun republiky, Merkur kvadrát Luna a Uran republiky ).


2. - 3. listopadu vytvoří tranzitující Merkur kvadraturu na Saturna republiky a to může přinést oslabení zdraví či úmrtí některé z významných osobností našeho státu. Možná jsou i vyhrožování arbitrážemi ze strany nespokojených investorů.


4. listopadu v 6.23 hod SEČ nastává úplněk a zároveň bude Venuše ve Vahách v opozici na Urana v Beranu, takže citliví jedinci mohou unáhleně reagovat na podněty a být poněkud podráždění.

5. - 12. listopadu by naše republika měla zaznamenat mimořádné úspěchy na poli ekonomickém i v mezinárodních vztazích. Naši zákonodárci by měli být schopni nalézt kompromisy a přijmout zákony ku prospěchu většiny obyvatelstva. Velmi úspěšní by měli být naši umělci a rovněž obchodníci, kteří v těchto dnech mohou uzavřít významné kontrakty. ( Mimo jiné bude Slunce v trigonu s Jupiterem republiky, Venuše přejde přes svou pozici v horoskopu republiky a přes Slunce republiky ). Klima společenské i v přírodě by mělo být poklidné a důstojné.14. -18. listopadu to už z pohledu astrologického taková selanka u nás nebude, jelikož Slunce vytvoří kvadratury s Lunou, s Uranem a se Saturnem republiky, takže lze očekávat zvýšenou četnost havárií v dopravě i v průmyslu, technika se bude vymykat zpod kontroly své obsluhy a pravděpodobně bude docházet k výpadkům rozvodných a počítačových sítí.18. listopadu ve 12.42 hod nastává novoluní ve znamení Štíra, Venuše bude vytvářet harmonickou vazbu s Neptunem a Merkur s Marsem, což vytváří pozitivní klima pro zahajování nových a úspěšných projektů.


25. - 28. listopadu bude Merkur ve Střelci přecházet přes Saturna a v harmonickém aspektu s Uranem v Beranu, a to je konstelace přímo ideální pro studium duchovní literatury, pro návštěvu přednášek s esoterickou tématikou a pro nákupy výpočetní či komunikační techniky.


29. listopadu - 2. prosince se ocitne Mars pohybující se znamením Vah v opozici na Urana ve znamení Berana. Tahle zpravidla neblaze působící konstelace může světu přinést výbuchy sopek, požáry a teroristické činy mající za cíl znejistit pokojné obyvatelstvo či rozdmýchat doutnající válečné konflikty. Do potíží se může dostat letecká i železniční doprava. Možné jsou opět výpadky rozvodných a počítačových sítí.Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR