Svět a Česká republika v roce 2016

Nejvýznamnější konstelace roku 2016 a jejich vliv na svět i na Českou republiku


připravil Ing. Richard Stříbrný

Škola klasické astrologie


Úvod


První tři čtvrtiny roku 2016 budou z astrologického hlediska pro lidstvo na této planetě velmi náročné a dá se předpokládat, že jak jednotlivci tak celé národy budou těžce zkoušeny. Ve velkém napětí se ocitnou zejména ohnivé znamení Střelce, zemské znamení Panny a vodní znamení Ryb, a to díky tomu, že v těchto znameních dochází v tomto roce ke dvěma zatměním Slunce a jednom zatmění Luny, navíc od března do května bude na ekliptice kvadratura mezi Jupiterem ve znamení Panny a Saturnem ve znamení Střelce a od června do září zase bude Saturn ve znamení Střelce v kvadratuře s Neptunem ve znamení Ryb. Výsledkem mohou být děje v přírodě i ve společnosti, kterou povedou ke zchudnutí velké části lidstva, a to díky neúrodě, váznutí mezinárodního obchodu, oslabení cestovního ruchu, šíření epidemií infekčních chorob, vysychání vodních zdrojů a v neposlední řadě oleje do ohně budou přilévat náboženští a političtí extrémisté burcující lidi k neuváženým aktivitám, vyvolávající svými činy a výroky velké napětí mezi národy či státy s rozdílným náboženstvím, kulturou a etickými standardy.


Nejvýznamnější konstelace mundánní – platné pro celý svět


Jupiter

Planeta nazývaná v minulosti „velkým štěstím“ se bude pohybovat až do 9. září ve znamení Panny, ve kterém prospěje farmaceutickému průmyslu, školství, včelařům, řemeslníkům, producentům obilovin a chovatelům drobného zvířectva. V kurzu budou investice do vzdělání, do zdraví a zdravé stravy. V průběhu května se však Jupiter dostane do opozice na Neptuna ve znamení Ryb a výsledkem může být šíření infekčních chorob, záplavy a ekologické havárie. Navíc mezi březnem a květnem bude Jupiter neustále v kvadratuře se Saturnem ve znamení Střelce a díky tomu budou lze očekávat zvýšenou četnost onemocnění v oblasti střevního traktu a kyčelních kloubů. Váznout zřejmě bude cestovní ruch a mezinárodní obchod, v určitých lokalitách nelze vyloučit ani velkou neúrodu doprovázenou hladomory. Celkově bude lidstvo spíše chudnout a na burzách mohou převládat medvědí nálady. Zkrachovat v tomto období mohou mnozí malí obchodníci, některé farmaceutické firmy, sportovní kluby a náboženské společnosti. Od 9. září 2015 do 10. října 2016 se bude Jupiter pohybovat znamením Vah a z této Jupiterovy pozice lze usuzovat na vylepšování vztahů mezi rozhádanými jednotlivci či mezi znepřátelenými státy. V každém případě dostane lidstvo velkou šanci k zakopání válečné sekery a k nalezení rozumných kompromisů. Příznivá situace nastává zejména v prosinci 2015 a v lednu 2016, kdy bude Jupiter v sextilu se Saturnem. Pozitivní impulzy pak dostane kultura, umění, spravedlnost a diplomacie.


Saturn

Obávaný učitel řádu a kázně se bude pohybovat po celý rok ve znamení Střelce. Tato Saturnova pozice přinese „vyčištění Augiášova chléva“ či „oddělení zrna od plev“ v soudnictví, na ministerstvech a na jiných vyšších úřadech, ve sportovních klubech a také v církvích. To, co bude životaschopné a dobře fungující, v těchto oblastech přežije a ostatní zkrachuje a odpadne. Ve zdravotní oblasti přinese Saturn ve Střelci zvýšenou četnost problémů s kyčelními klouby, čekací doby na náhradu kyčelních kloubů se s velkou pravděpodobností prodlouží. Prakticky po celé léto bude Saturn v kvadratuře s Neptunem ve znamení Ryb, což zřejmě přinese extrémy vodního živlu v různých skupenstvích. V určitých lokalitách bude mimořádné sucho, jinde se však vodní živel může vymknout kontrole, prorazit hráze či přehrady a způsobit záplavy. Z tohoto úhlu pohledu bude snad nejnebezpečnější astrologická situace ve třetí dekádě srpna a počátkem září, kdy Mars dožene na své pouti ekliptikou Saturna a spolu s ním vytvoří přesný kvadrát na Neptuna. Možné jsou i epidemie infekčních chorob.


Uran

Patron géniů, vynálezců, astrologů a rebelů se bude pohybovat po celý rok znamením Berana. Uran v tomto ohnivém a dynamickém znamení přinese zásadní změny ( zejména v prosinci, kdy bude v trigonu se Saturnem ve Střelci ) do vojenství a do medicíny, boje s protivníky se přenesou do kyberprostoru. Nejmocnější státy světa přeskupí postupně své síly na ovládnutí expanzivně rostoucího toku informací. Koncem roku 2015 bude Uran zároveň v trigonu se Saturnem a v opozici s Jupiterem, takže lze očekávat převratné novinky vědy a techniky, kterou budou lidé o vánocích 2016 ve velkém množství nakupovat. Naopak snad nejdramatičtější dny roku 2016 budou 28. až 30. října, kdy Uran vytvoří kvadraturu s Marsem ve znamení Kozoroha. V těchto dnech nelze vyloučit pády letadel, havárie na železnici, velké výpadky rozvodných a počítačových sítí. Přijít mohou výbuchy sopek, tsunami a teroristické činy většího rozsahu.


Neptun

Planeta mystiků a umělců setrvá po celý rok mezi 8. a 12. stupněm svého domicilního znamení Ryb. Tato Neptunova pozice povzbudí ty proudy společnosti, které jsou již přesycené technickými novinkami či hromaděním hmotných statků. Velké množství lidí se postupně přikloní k duchovním naukám, k naplňování svých fantazií a postupně bude docházet k propojování moderních technologií s uměním.

Neptun setrvá ve znamení Ryb až do roku 2025 a troufám si říci, že do té doby dojde k implementaci duchovna do vědy a techniky.


Pluto

Prvek klíčový pro transformaci a regeneraci se po celý rok pohybuje střízlivým, výkonným a praktickým znamením Kozoroha. V březnu a v červnu bude v trigonu s Jupiterem ve znamení Panny, což prospěje zvýšení produktivity práce, povzbudí zdravotnictví a stavebnictví.




Zatmění Slunce a Luny v roce 2016


V roce 2016 na našem území uvidíme v případě příznivého počasí pouze polostínové zatmění Luny 16. září se středem ve 21.05 SELČ. K úplnému zatmění Slunce ve znamení Ryb dochází 9. března a jeho střed bude ve 2.54 hod SEČ ( na našem území nebude viditelné ) a k prstencovému zatmění Slunce ve znamení Panny dojde 1. září se středem v 11.03 hod SELČ. Všechna tři nejvýznamnější zatmění roku 2016 spojuje poloviční kosmický kříž mezi znamením Panny, Střelce a Ryb ! Svět může v následujících měsících až dvou letech ( po tu dobu budou dle pravidel klasické astrologie zatmění působit ) očekávat mimořádnou polarizaci obyvatelstva na část, která bude znechucena neustálými nábožensky motivovanými rozmíškami a dá přednost rozumu a vědě před vírou. Druhá část pak bude otrávena přetechnizovanou společností, tvrdou kapitalistickou dřinou a bude unikat v lepším případě vstupem do církví či do duchovních společenství, v horším případě bude fetovat a popíjet zvýšenou měrou lihové nápoje. Pravděpodobně dojde ke střetům mezi státy o zdroje pitné vody a o naleziště ropy a zemního plynu. Velmi se rozkolísají ceny ropy, ropných derivátů a zemního plynu. Znepřátelené státy si mohou vyhrožovat odstřihnutím od zdrojů vody, ropy a energetických rozvodů. Kromě náboženských rozmíšek a bojů o suroviny bude muset lidstvo zřejmě čelit i rekombinovaným virům a choroboplodným bakteriím, zatopeny budou některé ostrovy či kusy níže položené pevniny. Teroristé mohou více používat bakteriologické a chemické zbraně, otravovat zdroje pitné vody a způsobovat ekologické havárie. Civilizovaný a bohatý svět bude konfrontován s chudobou a s hladomory, hledat se budou nové hranice sociálního cítění a solidarity. Březnové zatmění se projeví zejména v jihovýchodní Asii, kde mohou očekávat podmořská zemětřesení doprovázená tsunami, záplavy, šíření infekcí – v palbě bude zejména Indonésie, Malajsie, Filipíny, Thajsko, jižní pobřeží Číny a severní pobřeží Austrálie. Druhé zatmění Slunce ( z 1. září ) zapůsobí zejména v centrální a v jižní Africe, kde mohou očekávat neúrodu a společenskou nestabilitu.





Nový rok

Nastává letos 20. března v 5.30 hod SEČ, kdy na své pouti ekliptikou vstoupí Slunce do znamení Berana a celý svět tak dostane nový impulz. Horoskop sestavený pro tento okamžik pak podbarvuje dění na celé Zemi po následující rok. Při pohledu do tohoto horoskopu je patrné zdůraznění ohnivého živlu, nachází se v něm 5 z 10 těles, které bere astrologie zejména v potaz. Tato ohnivá konstelace pravděpodobně urychlí globální oteplování a dá se předpokládat, že v následujících 12 měsících bude lidstvo své problémy řešit rázně a rychle, někdy i za cenu válečných operací. Napětí mezi Saturnem ve znamení Střelce, Jupiterem ve znamení Panny a Neptunem ve znamení Ryb může světu přinést iniciaci konfliktů mezi národy a státy s různým náboženstvím a kulturou. Jako protiváha těmto dynamickým planetárním pozicím slouží velmi pozitivně působící spojení mezi silnou Venuší a neméně silným Neptunem ve znamení Ryb, které naznačuje, že v následujícím roce budou lidé nejen válčit na sportovních či jiných kolbištích, ale také navštěvovat kulturní zařízení a podporovat kulturu a umění své vlasti. Umělci a kulturní či sociální pracovníci budou výraznou měrou zmírňovat škody vyvolané válečnou vřavou či řáděním živlů. Za zmínku ovšem také stojí horoskop Letního slunovratu ( vstup Slunce do znamení Raka ), ke kterému tentokráte dochází za relativně přesného velkého kosmického kříže mezi Merkurem v Blížencích, Saturnem ve Střelci, Jupiterem v Panně a Neptunem v Rybách. ( Tento horoskop ovlivňuje dění na Zemi po čtvrt roku ). Při pohledu do tohoto velmi náročného horoskopu lze tušit, že léto bude větrné a deštivé. Ovšem distribuce vodních srážek zřejmě bude velmi nerovnoměrná .


Česká republika v roce 2016

Z horoskopu Zimního slunovratu lze usoudit na prudké zvraty počasí, které mohou přinést rychlé tání hlavně ve druhé a ve třetí únorové dekádě doprovázené lokálními záplavami či škodami na lesním porostu vyvolaných silnými větry. Poškozeny mohou být mnohé komunikace, cestáři pravděpodobně mnoho neušetří. Novoroční horoskop ( pro 20.3. ) naznačuje, že tentokráte by to neměl být na našem území tak horký a suchý rok, vláhy by mělo být oproti loňskému roku podstatně více ( ascendent v Rybách spolu s Venuší, s Neptunem a s Merkurem ). Z hlediska astrologického bude pro naši republiku snad nejnáročnější druhá půle června a červenec, kdy můžeme očekávat prudké bouře doprovázené krupobitím, možné jsou i požáry, výbuchy a teroristické činy nebo zločiny, které hodně pobouří naši veřejnost. Mars se totiž z pohledu geocentrického zastaví okolo 23. stupně znamení Štíra v kvadraturách na Lunu, Saturna a Urana republiky. Rozkolísat se výrazněji v tomto časovém rozmezí může kurz naší měny i obchody na burze.

Nicméně našemu stavebnictví, hutnímu průmyslu a strojírenství by se i letos mělo vcelku dařit. Rozkolísat se mohou v tomto roce křesla pod ministry zdravotnictví a spravedlnosti, gradovat mohou rozbroje mezi vládnoucí garniturou a opozicí ( napětí Panna – Střelec např. reprezentuje na naší politické scéně Andrej Babiš a Miroslav Kalousek může vyústit v úvahy o předčasných volbách ). Do ulic mohou vyjít zejména nespokojení zdravotníci.



Závěr

Z hlediska mundánních konstelací (platných pro celý svět ) je rok 2016 pro lidstvo dosti náročný. V obecné rovině se dá říci, že přichází vichr změn, lidé budou v pohybu a konfrontováni s bratry a se sestrami s jinou vírou, s jiným oblečením, hovořící jinými jazyky, s jinou ekonomickou a duševní úrovní. Hledat se budou nové a pro většinu obyvatel přijatelné hranice mezi solidaritou, soucitem a nepřijatelným vydíráním a nátlakem. Vyvážit znamení Panny – skromnost, píli a užitečnost bližním se znamením Ryb – soucit, laskavost a obětavost se znamením Střelce – velkorysost, spravedlnost a moudrost – to bude na pořadu dne v roce 2016.





Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR